Методичні рекомендації

  1. Соціально-економічна статистика: тестові завдання / укл.: О.С. Чубрей, М.О. Ячнюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 64 с.
  2.  Наукові дослідження розвитку туризму: розширена навч. програма / Укл. М.В. Цепенда, М.М. Цепенда. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 24 с.
  3. Цепенда М.В., Скрипчук П.М. Інформаційні системи і технології в управлінні природоохоронною діяльністю / Програма нормативних навчальних дисциплін і практик підготовки спеціаліста і магістра галузі знань 0306 “Менеджмент і адміністрування”. – Київ: КНТЕУ, 2011. – С. 231-235
  4. Методика викладання предмета у вищій школі і Болонський процес: конспект лекцій / Укл. І.В. Кібич. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – 56 с.
  5. Чубрей О.С. Теорія статистики: методичні вказівки до практичних робіт / Укл.: О.С.Чубрей. – Чернівці: Рута, 2009. – 24с.
  6.  Чубрей О.С. Соціально-економічна статистика: методичні вказівки до практичних робіт / Укл.: О.С.Чубрей. – Чернівці: Рута, 2009. – 24с.
  7.  Чубрей О.С. Соціально-економічна статистика: програма спецкурсу та плани практичних і семінарських занять / Укл.: О.С.Чубрей. – Чернівці: Рута, 2009. – 16с.
  8. Методичні рекомендації для самостійної роботи студенті з навчальної дисципліни “Концепція сучасного природокористування”. – Чернівці: БДФЕУ. – 2014. – 34 с.